Plastikforurening

Plastikforurening

Syntetisk plastik produkter skaber så stor betydning for miljøet at dette skaber problemer for biodiversiteten. Dette betyder at forureningen af plastic skader dyrene og deres levesteder, hvilket også vil have en betydning for mennesker. I slutningen af ​​det 20. århundrede havde plast imidlertid vist sig at være vedvarende forurenere af mange miljønicher, fra Mount Everest til bunden af ​​havet.

 

Uanset om det bliver forvekslet med mad af dyr, oversvømmer lavtliggende områder ved at tilstoppe afløbssystemer eller blot forårsager betydelig æstetisk skade, har plast tiltrukket sig stigende opmærksomhed som et forurenende stof i stor skala. Selvom vi har svært ved at leve uden plastik, arbejder mange virksomheder på højtryk for at skabe bedre og mere miljøvenlige tiltag indenfor plastikproduktion.

 

Problemet med plastik

Plast er et polymert materiale – det vil sige et materiale, hvis molekyler er meget store, der ofte ligner lange kæder, der består af en tilsyneladende endeløs række af indbyrdes forbundne led. Naturlige polymerer som gummi og silke findes i overflod, men naturens “plastik” har ikke været involveret i miljøforurening, fordi de ikke forbliver i miljøet. I dag kommer den gennemsnitlige forbruger imidlertid i daglig kontakt med alle slags plastmaterialer, der er udviklet specifikt til at bekæmpe naturlige forrådnelsesprocesser – materialer, der hovedsageligt stammer fra petroleum, der kan støbes, spindes eller påføres som en belægning.

 

Da syntetisk plast stort set ikke er bionedbrydeligt, har de en tendens til at blive liggende i naturlige miljøer. Desuden deponeres mange lette engangsplastprodukter og emballagematerialer, som udgør cirka 50 procent af al produceret plast, ikke i containere til efterfølgende bortskaffelse til lossepladser, genbrugscentre eller forbrændingsanlæg. I stedet bortskaffes de forkert på eller i nærheden af ​​det sted, hvor de ender med deres anvendelighed for forbrugeren. Her bliver det tabt på jorden, smidt ud af et bilvindue, dyppet ovenpå på en allerede fyldt skraldespand, hvor det utilsigtet bliver båret væk af et vindstød.

 

Faktisk er landskaber fyldt med plastikemballage blevet almindelige i mange dele af verden. Ulovlig dumpning af plastik og overfyldning af indeslutningsstrukturer spiller også en rolle.

 

Undersøgelser fra hele verden har ikke vist, at noget bestemt land eller demografisk gruppe er mest ansvarlig, selvom befolkningscentre genererer mest affald. Årsagerne til og virkningerne af plastikforurening er et verdensomspændende problem.

 

Bæredygtige typer plastik

Der kommer mere og mere genanvendt plastik frem hos danske virksomheder. Her er det ofte deres emballagevalg eller hele produktioner de omlægger til genanvendt plastik. Når der tales om genanvendt plastik, så har plastikken været samlet ind, bearbejdet og formet på ny. Dette tiltag for genanvendelse af plastik forringer typisk kvaliteten for hver gang det bliver genanvendt. Bioplast er mere klimavenligt end den fossile plast. Fossilt plast fremstilles af fossil olie, som belaster klimaet ved udladning af CO2. Bioplast er til gengældt langt mere klimavenligt, det laves nemlig af biologiske bestanddele som sukkerrør, der har bundet CO2 til atmosfæren, da sukkerrøret voksede.