Alkoholbehandling gennem sin arbejdsgiver

Alkoholbehandling gennem sin arbejdsgiver

Som virksomhed kan det betale sig at tilbyde alkoholbehandling til sine medarbejdere hvis drikkeriet skulle tage overhånd. Et alkoholmisbrug rammer hvert år mange tusinde danskere og der findes som udgangspunkt en alkoholiker eller mindst en person med et alkoholmisbrug i enhver større dansk virksomhed og dansk familie. Alkoholmisbrug har hvert år store samfundsmæssige konsekvenser og koster milliarder af kroner for danske virksomheder hvert år, i form af tabt arbejdskraft, sygemeldinger og nedsat arbejdsevne.

  • 3.000 dør hvert år på grund af alkohol
  • Blandt de 35 til 54-årige mænd skyldes ca. hver tredje dødsfald alkohol
  • 000 hospitalsindlæggelser årligt
  • 000 ambulante besøg
  • 300 skadestuebesøg

Der er meget på spil her og hvis man som arbejdsgiver hjælper med alkoholbehandling, vil man ikke kun styrke sin egen virksomhed. Man vil også bidrage positivt til samfundet og hjælpe familier og ikke mindst børn.

”Statistikken viser, at ca. 2/3 af dem, der går i behandling, bliver fuldt arbejdsdygtige igen, og at de efterfølgende vil være endnu mere værdifulde og loyale over for virksomheden efter en vellykket behandling. 

En misbrugers arbejdsevne forringes i gennemsnit med mindst 25%, mens misbruget står på. Så jo hurtigere, der tages hul på problemerne, jo bedre for virksomhedens produktivitet og for misbrugerens helbred. 

Én ud af hver tiende dansker over det fyldte femtende år kommer på et eller andet tidspunkt ud i et misbrug. Så ud over de rent statistiske og målbare følgevirkninger er der her tale om store menneskelige omkostninger.”

Hvilken alkoholbehandling skal man vælge?

Som virksomhed kan det være rigtig svært at finde ud af hvad der er bedst. Derfor vil det altid være at anbefale at få hjælp fra et misbrugscenter som har misbrugskonsulenter og som kan fortælle om og tilbyde hjælp til alkoholbehandling.

Ambulant alkoholbehandling

Som arbejdsgiver og som ansat vil en ambulant alkoholbehandling som udgangspunkt være det bedste valg. I en ambulant alkoholbehandling er det muligt, fortsat at bo hjemme ved familien og fortsat passe sit arbejde, forudsat at man vælger et behandlingssted, som tilbyder dette. Som f.eks. A Misbrugsbehandling i København. Det kan være en stor fordel at vælge et privat behandlingssted, da man ofte kan få et skræddersyet behandlingsforløb som passer til den ansattes og virksomhedens behov. Der findes mange forskellige former for alkoholbehandling og i det private system vil chancen for succes ofte være meget bedre. De behandlingsforløb som virker bedst, er som udgangspunkt, de intense forløb med meget behandling i starten og derefter en lang efterbehandling. Dertil vil der også være store fordele hvis der også er hjælp til hele familien og mulighed for arbejdsgiver samtaler. Det kan have en stor betydning at involvere alle parter, så meget som mulig. Det handler om at der er støtte fra alle sider. Er der det, så vil det også være positivt for behandlingsprognosen.

Det er aldrig for sent at få hjælp til et misbrug.